Delegaci na Krajowy Zjazd LIL-W:
- lek. wet. Andrzej Gembka
- lek. wet. Czesław Kochajkiewicz
- lek. wet. Ewelina Kossakowska
- dr n. wet. Elżbieta Sobczak
- lek. wet. Dorota Suchecka