Szanowni Członkowie Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

XXV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 03.03.2024 r.

podjął decyzję o zmianie wysokości składki członkowskiej.