Paszporty

Przypominamy:

 

- z dniem 1 grudnia 2022 zaczęła obowiązywać  "Dobra  praktyka wystawiania paszportów", zmieniona Uchwałą KRLW Nr 29/2022/VIII KRLW z dnia 11.10.2022r.

 

 

- Zmiany zostały wysłane Państwu indywidulanie na adresy e-mail zgłoszone do LILWet.

- Na naszej stronie w zakładce DLA ZLZ w podzakładce PASZPORTY dostępne są aktualnie obowiązujące przepisy.